DON’T TOUCH ME!

Đừng chạm vào tôi!

Sắp đặt – trình diễn – video
Bộ quần áo bằng đinh được gắn bằng tay từ hàng ngàn chiếc đinh (50kg)