ĐƯỜNG VỀ

ĐƯỜNG VỀ

Hành trình trở về không đo đếm bằng khoảng cách dài hay ngắn, xa hay gần. Ngay tại đây và vào lúc này hãy lắng nghe chuyển động ánh sáng dưới đôi chân, cảm nhận mùi hương của sợi đay, cói và lục bình. Hy vọng bạn đã có một trải nghiệm đáng nhớ!