MELODY OF WORM

Vũ điệu của giun

In ấn – trình diễn – video art
Từ nguồn cảm hứng từ bộ quần áo đinh, với những hoa văn chi tiết của chiếc đinh sắc nhọn, tôi đã in ấn chúng trên vải để tạo ra bộ trang phục này