NESTING

Làm Tổ

“Làm Tổ” bao gồm 13 tác phẩm được tạo nên với kết cấu chặt chẽ cùng chất liệu đặc biệt lấy cảm hứng từ tổ ong. Các tác phẩm được sử dụng những chất liệu mềm như giấy bản, giấy gió, giấy hoàng thạch, chỉ thêu, dây gai cùng kỹ thuật đan dệt độc đáo đã thể hiện được ý nghĩa của “Làm Tổ”.

“Làm Tổ là cách tôi thử nghiệm các chất liệu mềm cùng với công nghệ để tạo hiệu ứng về mặt thị giác. Tôi hy vọng mọi người khi nhìn thấy các tác phẩm của mình phải có sự tò mò muốn sờ, chạm và khám phá.”