TREE OF LIFE

Cây sự sống

Sắp đặt – Trình chiếu – Video art
Trang phục được làm bằng tay từ hàng ngàn mét dây cước trong suốt.